Falecidos


Leonildo Monteiro de Oliveira

Leonildo Monteiro de Oliveira

27/02/1936 27/12/2019

Benedito Fernandes Corrêa

Benedito Fernandes Corrêa

26/11/1952 25/12/2019

Rosa Celeghin Mendes Garcia

Rosa Celeghin Mendes Garcia

30/09/1938 24/12/2019

Osvaldo Staiger Junior

Osvaldo Staiger Junior

27/04/1982 24/12/2019

Alice Grachet Cogliatti

Alice Grachet Cogliatti

25/06/1929 21/12/2019

Rosa Maria Bento dos Santos

Rosa Maria Bento dos Santos

12/09/1952 19/12/2019

Eugenio Cardinalli Neto

Eugenio Cardinalli Neto

12/04/1964 18/12/2019

Geisiane Vivian Gomes

Geisiane Vivian Gomes

17/01/1990 17/12/2019

Jania Fábia Mattos de Jesus

Jania Fábia Mattos de Jesus

19/10/1985 16/12/2019

David Henrique Pereira (Nhonho)

David Henrique Pereira (Nhonho)

11/01/1993 15/12/2019

Maria José dos Santos Silva

Maria José dos Santos Silva

21/01/1935 14/12/2019

Maria Luiza Peetz Herling Franco

Maria Luiza Peetz Herling Franco

22/03/1953 11/12/2019

Yonni Bonine Scorzoni

Yonni Bonine Scorzoni

22/09/1925 11/12/2019

Lidia Gonçalves Eliseu

Lidia Gonçalves Eliseu

31/03/1946 08/12/2019

NIlson Francisco Ribeiro

NIlson Francisco Ribeiro

13/10/1953 08/12/2019

José Edmilson Pereira dos Santos Silva

José Edmilson Pereira dos Santos Silva

22/07/1964 08/12/2019